logo

Kelner

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Kelner 513101

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         T.9 Wykonywanie usług kelnerskich

·         T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

Zasady żywienia

35

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

60

Maszyny i urządzenia w gastronomii

36

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

Sporządzanie potraw i napojów

133

Obsługiwanie gości

134

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.10. Organizacja usług gastronomicznych

 

Planowanie usług gastronomicznych

133

Rozliczanie usług gastronomicznych

134

RAZEM:

775

Praktyki zawodowe8 tygodni=320 godzin,  w tym co najmniej 4 tygodnie w zakładzie gastronomii świadczącym pełny zakres usług kelnerskich

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


Kelner zajmuje się profesjonalną obsługą klientów podczas ich pobytu w lokalu, a także gości na przyjęciach lub imprezach. Zadaniem jego jest dbanie o właściwy wygląd stolików, jego nakrycia oraz ustawienie naczyń i sztućców zgodnie z zasadami savoir vivre. Odpowiada także za jakość podanych dań i napojów – jako pierwszy odbiera od klienta pochwałę lub reklamację.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w restauracjach, barach, kawiarniach, pubach i innych lokalach gastronomicznych.  

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o T.16 oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera