logo

Monter mechatronik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Monter mechatronik  742114

Kwalifikacje:

·         E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

·         E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych

50

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

70

Podstawy konstrukcji maszyn

60

Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn

50

Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki

70

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

70

Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

70

Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych

76

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

50

Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

48

RAZEM:

704

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Monter mechatronik zajmuje się montażem, naprawą i konserwacją urządzeń mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną, posługując się specjalistycznym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową. Mechatronika ma zastosowanie między innymi w robotach przemysłowych, aparaturze medycznej, urządzeniach automatyki, układach sterowania pojazdami oraz zaawansowanych technologicznie sprzętach gospodarstwa domowego.  

Praca: Po ukończeniu nauki możesz pracować w zakładach produkcyjnych oraz naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych oraz zakładach wykorzystujących takie systemy, np. serwisach sprzętu AGD.

Po uzupełnieniu kwalifikacji o E.18. i E.19. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik mechatronik.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera