logo

Murarz-tynkarz

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Murarz - tynkarz 711204

Kwalifikacje:

·         B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego

Podstawy budownictwa

100

Dokumentacja techniczna

38

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

100

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych

95

Wykonywanie tynków

100

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji budowlanych

95

RAZEM:

618

Praktyki zawodowebrak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji


W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Murarz - tynkarz wykonuje zadania zawodowe przestrzegając podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, są to między innymi zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe, murowane konstrukcje budowlane – ich remonty i rozbiórki, tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Praca: Po ukończeniu nauki możesz pracować w firmach remontowo-budowlanych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych lub prowadzić własną działalność budowlaną.


Po uzupełnieniu kwalifikacji o B.30. i B. 33. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik budownictwa.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera