logo

Rolnik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Rolnik  613003

Kwalifikacja:

·         RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (592 godz.)

Szkolny plan nauczania:
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20     20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20     20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15     15
4 Język angielski zawodowy 20 30   50
5 Podstawy produkcji rolniczej 60     60
6 Mechanizacja rolnictwa 40 20   60
7 Ekonomika działalności rolniczej     40 40
8 Przepisy ruchu drogowego     20 20
11 Produkcja roślinna   45 35 80
12 Produkcja zwierzęca   45 32 77
Ogólna liczba godzin 175 140 127 442
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
13 Zajęcia praktyczne       0
  I. uprawa roślin   20 30 50
  II. hodowla zwierząt   20 30 50
  III. mechanizacja rolnictwa   20 30 50
  IV. organizacja produkcji rolniczej       0
Ogólna liczba godzin 0 60 90 150
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 200 217 592
Praktyka zawodowa       0
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.03. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Rolnik zajmuje się uprawą ziemi. Polega to na jej przygotowaniu, obsianiu lub obsadzeniu, pielęgnacji roślin oraz ich zbiorze. To jak wyglądają te etapy dokładnie jest w dużej mierze uzależnione od wielkości gospodarstwa i jego rodzaju. Chociaż głównym zajęciem rolnika jest uprawa ziemi to bardzo często łączy on ją z hodowlą zwierząt.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w gospodarstwie rolniczym lub prowadzić własne gospodarstwo. 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o R.6. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik agrobiznesu, po uzupełnieniu kwalifikacji R.16. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik rolnik.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera