logo

Technik górnictwa podziemnego

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik górnictwa podziemnego 311903

Kwalifikacje:

·         M.11  Eksploatacja złóż podziemnych

·         M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

Technologie i konstrukcje mechaniczne

40

Podstawy podziemnej eksploatacji złóż

60

Pracownia techniczna

30

Miernictwa górnicze

20

Maszyny i urządzenia górnicze

52

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

135

Urabianie i wydobywanie złóż

134

Wentylacja i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych

134

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

Organizowanie i prowadzenie robót górniczych

82

Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im

81

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik górnictwa podziemnego zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Głównym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, eksploatacji podziemnej złóż, wykorzystania maszyn i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca:
Absolwenci mogą pracować w kopalniach lub zakładach górniczych.

Po uzyskaniu kwalifikacji M.11  można uzyskać tytuł Górnik eksploatacji podziemnej. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera