logo

Technik obsługi turystycznej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik obsługi turystycznej 422103

Kwalifikacje:   

·         T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

·         T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Podstawy turystyki

70

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

30

Ekonomika i prawo w turystyce

31

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

70

Rezerwacja imprez i usług turystycznych

70

Realizacja imprez i usług turystycznych

75

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Prowadzenie informacji turystycznej

70

Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

70

Rozliczenie imprez i usług turystycznych

75

RAZEM:

671

Praktyki zawodowe: 12 tygodni=480 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik obsługi turystycznej posiada wiedzę niezbędną do planowania i organizacji obsługi imprez turystycznych, prowadzenia sprzedaży i rozliczania ich, planowania tras podróży oraz udzielania informacji turystycznych.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych, a także podjąć pracę między innymi w: biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych oraz organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera