logo

Szkoła podstawowa dla Dorosłych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Czesne 0 zł!

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry - zakończona obowiązkowym sprawdzianem.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Ucząc się w szkole podstawowej możesz jednocześnie zacząć kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, które dają wiele możliwości na rynku pracy.

Do szkoły podstawowej dla dorosłych przyjmujemy na:

- semestr pierwszy  klasy VII - absolwentów klasy szóstej szkoły podstawowej lub osoby, które ukończyły szóstą klasę starego typu.

Uwaga!

Osoby, które ukończyły którąś z klas gimnazjum zapisujemy na semestr wyższy gimnazjum. Do gimnazjum na semestr 1 nie zapisujemy.

Osoby, które mają ukończoną np. siódmą klasę szkoły podstawowej starego typu zapisujemy na 4 semestr gimnazjum.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.


Potrzebne  dokumenty:


·       Świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

      2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły dostępne w sekretariacie) 

Dowód osobisty do wglądu.

Szkolny plan nauczania:

Klasa

VII

VIII

Razem

Semestr

pierwszy

drugi

trzeci

czwarty

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w poszczególnych semestrach

1.

język polski

45

45

45

45

180

2.

język angielski

27

27

27

27

108

3.

historia

18

18

18

18

72

4.

wiedza o społeczeństwie

9

9

9

9

36

5.

geografia

9

9

9

9

36

6.

biologia

9

9

9

9

36

7.

chemia

9

9

9

9

36

8.

fizyka

9

9

9

9

36

9.

matematyka

36

36

36

36

144

10.

informatyka

9

9

9

9

36

Razem

360

360

720

Godziny do dyspozycji dyrektora

9

9

9

9

36

1.

język polski

3

5

2

2

12

2

język angielski

3

2

5

2

12

2.

matematyka

3

2

2

5

12

Całkowita liczba godzin

378

378

756

 
 
 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera