logo

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.3 Ochrona osób i mienia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Język angielski zawodowy 20 20     40
5 Kompetencje personalne i społeczne 15       15
6 Przepisy prawa w ochronie osób i mienia 20       20
7 Podstawy ochrony osób i mienia 20 25     45
8 Organizacja ochrony osób, mienia i środków pienieżnych 20 50 20 10 100
9 Zabezpieczanie imprez masowych     50 30 80
Ogólna liczba godzin 135 95 70 40 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Ochrona osób i mienia   70 55 65 190
11 Technika i praca biurowa 30       30
12 Konwojowanie     50   50
13 Dozór urządzeń i systemów alarmowych       40 40
14 Wyszkolenie strzeleckie       30 30
Ogólna liczba godzin 30 70 105 135 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia zapewnia bezpieczeństwo życia zdrowia oraz nietykalności osobistej. Do jego zadań należy ochrona: imprez masowych, wartości pieniężnych, obszarów, obiektów i urządzeń. Posługuje się bronią palną, prowadzi dokumentację służb ochrony oraz udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Jest to zawód odpowiedzialny i ciekawy.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w agencjach ochrony, policji, służbach specjalnych, przedsiębiorstwach zajmujących się szkoleniami dla przyszłych pracowników ochrony. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera