logo

Strefa słuchacza oddziału Warszawa

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Egzaminy zawodowe


">EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2019

UWAGA!!!

EGZAMINY ZAWODOWE 17.06.2019 i 18.06.2019 ODBĘDZIE W ZS NR 7, UL. CHŁODNA 36/46, WARSZAWA, SALA ......


Harmonogram egzaminów z kwalifikacji:

harmonogram - egzaminy z kwalifikacji- czerwiec - lipiec 2019.pdf


Egzaminy pisemne odbędą się 18 CZERWIEC 2019

Egzaminy praktyczne odbywają się:

model "d" -  17 CZERWIEC 2019

model "w, wk, dk" - 21 CZERWCA DO 4 LIPCA 2019

Informacje!!!

informacje na temat egzaminów na stronie:      https://oke.waw.pl

materiały i przybory na egzamin z kwalifikacji:

komunikat - materiały i przybory na egzamin część pisemna.pdf

komunikat - materiały i przybory na egzamin część praktyczna.pdf


INFORMACJE !!!

Słuchacze PSZ i KKZ składają deklaracje do egzaminu z kwalifikacji:

sesja 1: styczeń - luty 2019 do 9 września 2018

sesja 2: czerwiec - lipiec 2019 do 18 lutego 2019

Deklaracje należy złożyć wraz z opłatą za organizację egzaminu !

Słuchacze KKZ przystępują do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia ukończenia danej kwalifikacji.

EGZAMINY ZAWODOWE W SESJA 1: STYCZEŃ - LUTY 2019

Egzaminy pisemne odbędą się  10 STYCZNIA 2019,

Egzaminy praktyczne odbywają się: 

model "d" -  9 STYCZNIA 2019

model "w, wk, dk" - od 11 STYCZNIA DO 16 LUTEGO 2019

EGZAMINY ZAWODOWE W SESJA 2: CZERWIEC - LIPIEC 2019

Egzaminy pisemne odbędą się  18 CZERWCA 2019,

Egzaminy praktyczne odbywają się:

model "d" - 17 CZERWCA 2019

model "w, wk, dk" - od 21 CZERWCA DO 4 LIPCA 2019


Na egzamin praktyczny z kwalifikacji  "W" zdający wchodzą we własnej odzieży roboczej.

PRZEBIEG EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.


Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera