logo

Higienistka stomatologiczna

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Higienistka stomatologiczna 325102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·        MS.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1     1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 1 3     2 64
3 Język angielski zawodowy 2       1 32
4 Komunikacja personalna i społeczna   2     1 32
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą 2       1 32
6 Zarys anatomii i fizjologii układów oraz anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia 4   3 3 5 160
7 Język migowy   2     1 32
8 Aparatura i sprzęt stomatologiczny     2 2 2 64
9 Edukacja i promocja zdrowia     4 4 4 128
10 Materiałoznawstwo i farmakoterapia 3       1,5 48
Ogólna liczba godzin 12 7 9 9 18,5 592
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Dokumentacja medyczna i finansowa  3 3     3 96
12 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   1,5     0,75 24
13 Asystowanie lekarzowi dentyście 3 6,5     4,75 152
14 Działalność profilaktyczno-lecznicza     10 10 10 320
Ogólna liczba godzin 6 11 10 10 18,5 592
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 19 19 19 19 38 1216
Praktyka zawodowa       160 160  
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą, asystuje podczas zabiegów oraz wykonuje samodzielnie wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem lekarza dentysty. Prowadzi dokumentację medyczną oraz organizuje pracę związaną ze świadczeniem usług w zakresie stomatologii.    

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w gabinetach stomatologicznych oraz poradniach i klinikach dentystycznych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera