logo

AutoCAD - stopień I

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Jesteśmy elastyczni, organizujemy kursy na miarę Twoich potrzeb i możliwości. 

Powiedz czego potrzebujesz, my zrobimy resztę.

KURS Auto CAD - stopień I

Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych
Do wyboru tryb dzienny, wieczorowy lub weekendowy. 

AutoCAD należy do grupy najpopularniejszych programów służących do komputerowego opracowywania projektów technicznych ( płaskich- Auto Cad I stopnia oraz przestrzennych- Auto Cad II stopnia). Program ten, ze względu na swoje bardzo duże możliwości, w sposób istotny ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Ma to ogromne znaczenie przy ciągle rosnących wymaganiach odnośnie jakości i terminowości.

Ramowy program kursu:

1. Wprowadzenie do programu AutoCAD

- Elementy ekranu AutoCAD’a, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora

- Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków

- Tworzenie szablonów i korzystanie z nich

- Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń

- Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

- Zapoznanie się ze zmiennymi systemowymi

- Częściowe wczytywanie i otwieranie rysunku

2. Układy współrzędnych

- Biegunowy i kartezjański układ współrzędnych

- Globalny i lokalny układ współrzędnych

- Bezpośrednie wprowadzanie odległości

3. Przestrzeń robocza AutoCAD’a

- Ustawienie granic rysunku

- Formatowanie jednostek miary

4. Podstawowe elementy rysunkowe

- Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków

- Rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów i punktów

- Szkicowanie

- Linie o nastawialnej szerokości – polilinie

- Tworzenie i modyfikowanie multilinii

5. Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

- Oglądanie rysunku

- Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM)

- Podgląd dynamiczny

- Praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze Modelu

- Odświeżanie i regenerowanie rysunku

6. Rysowanie precyzyjne

- Dostosowanie skoku i siatki

- Rysunek aksonometryczny

- Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach – stałe tryby lokalizacji

- Użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów

- Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej

- Korzystanie z kalkulatora programu AutoCAD

7. Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku

- Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór

- Edycja za pomocą uchwytów

- Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, obracanie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie)

- Korzystanie z okna Cechy

8. Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

- Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów

- Tworzenie i filtrowanie warstw

- Ustawianie bieżącej warstwy

- Widoczność warstw w rysunku

- Sterowanie kolorem i rodzajem linii

- Korzystanie z paska narzędzi Przybory

9. Informacje i dane statystyczne

- Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych

- Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych


10. Tworzenie napisów

- Tekst prosty i akapitowy

- Znaki szczególne

- Edycja tekstu oraz cech linii tekstu

- Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu

">- Sprawdzanie pisowni

- Tworzenie ułamków


11. Ćwiczenia z poznanych technik projektowych

- Kreskowanie i wypełnianie obszarów

- Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych

- Tworzenie obszarów wypełnionych

- Definiowanie własnych wzorów kreskowania

- Zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku

 

Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu.


CENA:      Tryb Dzienny: 999/699zł               Tryb Wieczorowy: 999/699zł                Tryb Weekendowy: 1499/699zł


 ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

 


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera