logo

Technik informatyk z programowaniem gier i aplikacji mobilnych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik informatyk z programowaniem gier i aplikacji mobilnych 351203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci                             

·         EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych                                                                     

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Język angielski zawodowy

20

 

 

 

20

4

Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej

20

 

 

 

20

5

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

6

Podstawy systemów komputerowych

20

 

 

 

20

7

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

20

 

 

 

20

8

Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej

20

40

20

 

80

9

Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe

 

40

20

 

60

10

Programowanie, witryny i aplikacje internetowe

 

 

25

20

45

11

Bazy danych

 

 

25

15

40

Ogólna liczba godzin

135

80

90

35

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

25

25

 

50

13

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

 

20

20

 

40

14

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

30

40

 

 

70

15

Administrowanie systemami operacyjnymi

 

 

40

 

40

16

Administrowanie bazami danych

 

 

 

50

50

17

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 

 

 

50

50

18

Projektowanie gier video

 

 

 

20

20

19

Programowanie na Android, iOS i Windows Phone

 

 

 

20

20

Ogólna liczba godzin

30

85

85

140

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

320

320

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Ograniczona liczba miejsc
 ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik informatyk zdobywa umiejętności niezbędne do przygotowania stanowiska komputerowego do pracy, potrafi tworzyć strony internetowe, konfigurować lokalne urządzenia sieciowe. Obsługuje urządzenia peryferyjne komputera oraz projektuje lokalne sieci i administruje nimi.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w każdym przedsiębiorstwie, które jest uzależnione od sprzętu i sieci informatycznych.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera