logo

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały


Zawód: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         BD.17 Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej

·         BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                     

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

2 zdjęcia (format legitymacyjny),

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu.

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 15     35
6 Podstawy procesów wytwarzania energii 25       25
7 Mechanika cieczy i gazów 25       25
8 Podstawy budownictwa 25       25
9 Podstawy prawa budowlanego i energetycznego       15 15
10 Dokumentacja techniczna   15 15   30
11 Technologie systemów energetyki odnawialnej 15 25 20 70 130
Ogólna liczba godzin 165 55 35 85 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   85 85   170
13 Konserwacja i naprawa urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej       90 90
14 Kosztorysowanie   25 55   80
Ogólna liczba godzin 0 110 140 90 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.17. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.18. odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w firmach instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wiatrową, wodną, geotermalną, słoneczną; technologią wodorową i budownictwem energooszczędnym. 


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera