logo

Technik rachunkowości z obsługą spółek

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik rachunkowości z obsługą spółek 431103

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.36. Prowadzenie rachunkowości                                                                                          

·         AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych                                                                                           

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

6

Podstawy ekonomii

20

 

 

 

20

7

Elementy statystyki

20

 

 

 

20

8

Podstawy działalności i rozliczania spółek

 

10

20

 

30

9

Rachunkowość

20

65

 

 

85

10

Wynagrodzenia

 

 

20

20

40

11

Podatki i rozliczenia z ZUS

 

 

20

20

40

Ogólna liczba godzin

135

105

60

40

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Technika i praca biurowa

30

40

 

 

70

12

Prowadzenie rachunkowości i finansów spółek

 

 

20

20

40

12

Prowadzenie biura rachunkowego

 

20

95

 

115

13

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

115

115

Ogólna liczba godzin

30

60

115

135

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.36 odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.65 odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Ograniczona liczba miejsc
 ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik rachunkowości  jest przygotowany zarówno teoretycznie i praktycznie do wykonywania rozliczeń i deklaracji podatkowych, potrafi rozliczyć firmę z zakładem ubezpieczeń społecznych jak również sporządzić analizę finansową danej jednostki organizacyjnej. Jest przygotowany do prowadzenia księgowości.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować między innymi w: bankach, zakładach i instytucjach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych i urzędach skarbowych, jesteś także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera