logo

Strefa słuchacza oddziału Gdańsk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Egzamin zawodowy


Deklaracje przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (obowiązujące od 01 września 2015 roku) można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

Szanowni Słuchacze, przypominamy, że bieżące informacje nt. egzaminów zawodowych, terminów składania deklaracji, terminów przekazywania wyników znajdą Państwo na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. 

KWALIFIKACJA A.61 - TERMINY I MIEJSCE EGZAMINU 17-18 CZERWCA 2019

Egzamin pisemny odbędzie się dnia 18 czerwca o godz. 12:00 , ul. Żabi Kruk 16

Egzamin praktyczny odbędzie się dnia 17 czerwca o godz. 13:00 , ul. Żabi Kruk 16

Na egzamin należy przybyć godzinę przed wyznaczonym terminem ; przynieść ze sobą kalkulator prosty i długopis z czarnym wkładem.

PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.


SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawódsem. 1sem. 2sem. 3sem. 4
Technik usług kosmetycznych  K1K2
Technik bhp

K1 
Technik rachunkowści

K1K2
Technik administracji


K1
Technik informatyk
K1K2K3
Opiekunka środowiskowa
K1
 
Technik geodeta
K1K2K3
Technik turystyki wiejskiej

K1K2
Opiekun w domu pomocy społecznej


K1
Technik budownictwa

K1K2, K3
Technik usług fryzjerskich

K1K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.

K1K2
Kucharz


K1
Technik hotelarstwa

K1K2
Technik organizacji reklamy

K1K2
Technik architektury krajobrazu

K1K2
 


 
K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie  

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera